Pracuji pro Vás, když:

 • Peníze vynaložené na marketing se jeví jako ztracené
 • Nevíte/chcete líp vědět, co ve vašem marketingu funguje a co ne
 • Výsledky marketingu jsou za očekáváním
 • Řešíte problémy s řízením a hodnocením marketingu
 • Chcete začít dělat marketing jinak, systematicky
 • Viditelnost a známost vaši firmy nebo produktů na cílovém trhu je malá

 • Hledáte pro produkty trhy nebo nové zákazníky
 • Marketing je zdrojem napětí ve firmě

Typické služby

Marketingový audit

Více informací

Marketingové strategie a koncepce

Více informací

Realizace marketingových aktivit

Více informací

Internetový marketing

Více informací

Startup marketing

Více informací

Marketingové analýzy

Více informací

Systematizace marketingové agendy

Více informací

Marketingové vzdělávání manažerů

Více informací

Formy spolupráce

Proč se mnou manažeři rádi spolupracují

 • Mám výsledky ve firmách, které jsou lídry ve svém oboru

 • Služby vysoce kvalifikovaného odborníka platí pouze v rozsahu, v jakém je využívají, nemusí ho zaměstnávat

 • Zajímá mě cíl, kterého se má dosáhnout, až pak úkol, který se má provést

 • Nesu zodpovědnost za výsledek, nejen za realizaci

 • Hledám řešení, jak daného cíle dosáhnout s nejmenšími náklady

 • …ale preferuji řešení účinná, ne pouze laciná

 • Upřednostňuji řešení se snadno měřitelným přínosem před postupy obtížně měřitelnými

 • Spolupracuji s prověřenými marketingovými specialisty.

 • Pohotově realizuji zakázky i pro vzdálené zákazníky

 • Můj zákazník je můj partner, ne pán

Nejvýznamnější zákazníci

Osobní reference

„I s odstupem času si pana Petra Plačka budu vážit jako zodpovědného a přemýšlivého kolegy. Zvládnul velmi rychle problematiku aplikačního marketingu a se stejnou rychlostí se orientoval i oblasti webových služeb. Za mimořádný výkon považuji řízení prací na tvorbě náročného SW projektu Sherlog. Jsem přesvědčen, že má osobnostní dispozice ke sběru, analýze a vyhodnocování marketingových dat jako podkladu pro ověřování a řízení marketingových a produktových projektů.“

Miloslav Kaplan • ředitel společnosti, NAR marketing s.r.o.

„Po více než dvou letech spolupráce oceňuji na Petru Plačkovi schopnost vytvořit originální koncepci projektu, realisticky zhodnotit ekonomickou návratnost navržené strategie a poctivě dotáhnout projekt do konce. Umí si vytvořit a vést menší projektový tým a dobře využívá své komunikační schopnosti pro průběžné řešení překážek při realizaci. Na základě vlastní podnikatelské zkušenosti se naučil při rozhodování o dalším postupu vždy konfrontovat alternativy z hlediska celkového přínosu projektu pro firmu namísto alibistického plnění zadaných úkolů.“

Ing. Petr Bennet • ředitel společnosti, ASCON Group

„Petra Plačka hodnotím jako marketingového manažera velmi pozitivně a to pro jeho analytické schopnosti, smysl pro detail a v neposlední řadě jeho komplexní pohled na marketingové aktivity firmy. Díky dlouhodobé zkušenosti v oboru úspěšně aplikoval ve společnosti PILANA TOOLS nové marketingové přístupy (např. optimalizace vyhledávání dle klíčových slov).“

Ing. Ladislav Koutňák • ředitel společnosti, PILANA TOOLS, a.s.